Pohjoista valoa

Totuuden valoa etsimässä

George Grosz, Yhteiskunnan tukipylväät, 1926