Lunan kuvisblogi

Ja sen uudistunut ilme

New normal

Ajatuksia sanoin ja kuvin

Tämä video jossa esittelen maalauksen sanomaa sensuroitiin youtubesta kanavaltani alta aika yksikön. Olen uskonut että taiteen keinoin voisi käsitellä mielkein mitä aiheita tahansa, mutta koska elämme totalitarianistisen yhteiskunnan ja globaalin tyrannian aamua, ei taidekaan saa enää olla vapaasti kantaaottava alue. En halua laittaa taide- videoitani enää youtubeen tämän vuoksi.

24.9.2021 Sosiaalisesta kontrollista

Tässä kirjoituksessa tarkastelen otsikon aihepiiriä eräiden valikoitujen lainauksien kautta. 

”Maan suuret kansalaiset eivät ole niitä, jotka polvistuvat vallan edessä, vaan pikemminkin niitä, jotka auktoriteettia vastaan ovat tarvittaessa järkkymättömiä maan kunnian ja vapauden puolesta”. Albert Camus

Järjen kunnioittamisen, avoimen vuoropuhelun, sananvapauden ja yksilön oikeuksien sijaan poliittiset järjestelmät kaikkialla maailmassa ovat muuttumassa yhä autoritaarisemmiksi. Petos ja valheet, manipulointi ja propaganda, pelko ja psykologiset operaatiot ovat tulleet keinoiksi oikeuttaa poliittiset toimet ja politiikka, joka tuhoaa elämää. Miten poliitikot pystyvät vakuuttamaan kansalaiset luopumaan vapaudestaan ja suosimaan kovan käden hallituksen valvontaa? Miksi niin harvat puolustavat enää vapautta?

”Jos vapaus on tukahdutettu nykyään niin suuressa osassa maailmaa, tämä johtuu todennäköisesti siitä, että orjuuden menetelmiä ei ole koskaan valittu yhtä kyynisesti ja yhtä tehokkaasti kuin nyt. Myös aiemmat vapauden vilpittömät puolustajat ovat köyhyyden, epätoivon ja valitun katalan strategian kautta kääntäneet sille selkänsä”. Albert Camus

Traagisinta on, että monet ihmiset yhä luulevat olevansa vapaita:

”Kukaan ei ole niin epätoivoisesti orjuutettu kuin ne jotka harhaisesti luulevat olevansa vapaita”. Goethe

"Ne, jotka uskovat olevansa vapaita, piittaamatta siitä, että nykymaailmassa heitä hallitaan, tarkastetaan, vakoillaan, ohjataan, numeroidaan, säännellään, rekisteröidään, indoktrinoidaan, valvotaan, tarkistetaan, arvioidaan, sensuroidaan ja käsketään henkilöiden taholta, joilla ei ole oikeutta, viisautta eikä hyvää aietta tehdä niin". Pierre - Joseph Proudhon

Kollektivismi: Onko yksilö olemassa yhteiskuntaa varten vai onko yhteiskunta olemassa yksilöä varten?

"Yksilön on alistettava itsensä yhteiskunnan hyväksi, käyttäydyttävä yhteiskunnan hyväksi ja uhrattava itsekkäät yksityiset etunsa yhteisen hyvän puolesta." Ludvig von Mises

"Yhteinen etu ennen yksilön etua". Adolf Hitler

Kollektivismi on totalitaaristen järjestelmien toiminta-ajatus; se on kommunistisen, fasistisen ja joiltain osin myös sosialistisen yhteiskunnan kulmakivi.

Mikä on yhteiskunta? Mikä on yksilö?

"Yhteiskunta on vain termi, käsite ihmisryhmän symbioosille. Käsite ei sisällä elämää", Carl Jung

Päin vastoin kuin yksilö, joka on todellinen olento, yhteiskunta on abstrakti käsite. Yhteiskuntaa ei ole olemassa ilman ihmisten ajatuksia ja tekoja. Sillä ei ole intressejä eikä se tähtää mihinkään. Sama koskee kaikkia muita kollektiiveja.

"... Kansakunnalla (tai valtiolla) ei ole omaa elämää ilman yksilöä, eikä se siksi ole itseisarvo. Kaikki elämä on yksilöllistä, jossa yksin perimmäinen merkitys voidaan löytää." Carl Jung

Yhteiskunta käsitteenä ei voi ajatella, toimia, puhua tai tehdä valintoja. "Juuri kollektiivinen moraali on se, joka on toiminut oikeutuksena jokaiselle diktatuurille ja jokaiselle julmuudelle, menneisyydessä ja nykyisyydessä.". Natanael Branden

Yksilö on mukana monissa yhteisöissä – hänen koulussaan, klubissaan, ammattissaan, kaupungissaan tai maassaan, kirkkossaan, poliittisessa puolueessaan, valtiossaan... mutta hän on aina suurempi kuin ne kaikki... kaikki nämä erilaiset yhteisöt ovat olemassa ilman poikkeusta yksilön vuoksi. Ne ovat olemassa palvellakseen häntä, ne ovat olemassa hänen hyödykseen ja menestyksekseen. Jos asetelma käännetään toisin päin, kuten nyt on käynyt maassa ja valtiossa jossa elän, johtaa se ennemmin tai myöhemmin totalitarianismiin jossa vähä vähältä kansalaisten yksilövapaudet riistetään "yhteisen hyvän" nimissä.

Suosittelen katsomaan tämän videon aiheeseen liittyen: "Mr. Global" tulee häviämään ja "plandemic" tullaan paljastamaan, Reiner Fuellmich;

https://odysee.com/@AnneOikarinen:a/reiner-fuellmich-15.9.2021:8?fbclid=IwAR02GbmLOiDhqnxwnjyLhZYnupcWXQi5rg-PWBuU7HiXfNH0_48Wcc5fbXs

2. 9. 2021 Katsaus lasten rokotusohjelmaan

Lasten, 12-15- vuotiaiden rokottamiset jatkuvat huolimatta rokotusohjelman selkeistä eettisistä ja oikeudellisista ongelmista. Eettisistä ongelmista suurin liittyy kysymykseen onko lapsen oman edun mukaista rokottaa heitä? 5. 2. 2021 THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ja Tampereen Yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet asettivat Yle:n haastattelussa lasten korona- rokotuksille neljä ehtoa;1. Koronaviruksen aiheuttama tauti esiintyy lapsilla vakavammassa muodossa. 2. Rokote estää hyvin tartuttavuutta. 3. Rokotteen tarjoama suoja on pitkäaikainen. 4. Rokote osoitetaan turvalliseksi. Kasvatustieteen emeritusprofessori Tapio Puolimatka kommentoi jokaista ehtoa todeten ettei yksikään asetetuista ehdoista ole täyttynyt asettaen lasten rokotukset eettisesti arveluttaviksi. Näyttää siltä että voimakkain paine heidän rokottamisilleen tulee aikuisilta jotka haluavat suojata itseään. Tässä on suuri vääristymä; meidän tulisi aina ajatella ensin lapsen etua ja vasta sitten aikuisen. Opettajien ammattijärjestö OAJ on eturintamassa ollut vaatimassa pikaisia lasten rokottamisia jotta heidän jäsenistönsä eli opettajat olisivat turvassa tartunnoilta. Suurin osa opettajista on kahteen kertaan jo rokotettu joten tätäkin vasten tuo pelko tuntuu käsittämättömältä, ellei sitten oteta huomioon sitä tosiseikkaa jonka monet tutkimukset ja käytäntökin mm. Israelissa todistaa ettei rokote anna kattavaa suojaa covid- 19 sen enempää kuin sen varianttiakaan vastaan. Mitä tulee rokottamisten juridiseen puoleen, niin voidaan todeta että se rikkoo perustuslakia siinä kohden kun se antaa jonkin astuksen myötä lapselle päätäntävallan näinkin suuressa asiassa kuin kokeellisen injektion ottamisessa, injektion jonka pitkäaikaisista haittavaikutuksista emme tiedä mitään. Perustuslaki on aina ylempänä mitään asetuksia eivätkä nämä saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa tai sitten olisi tehtävä muutos holhoustoimilakiin, kuten Jaana Kavonius ansiokkaasti on selvittänyt https://www.youtube.com/watch?v=l32srEnIv3c&t=4574s. Lapsen on täysin mahdotonta ymmärtää mitä kaikkia riskitekijöitä tähän uuden teknologian rokotteeseen liittyy, ellei niitä hänelle selvitetä ja ellei hänen kanssaan rauhassa niistä keskustella. Tämä jää rokotus- tapahtumassa puuttumaan. Tällöinkin, jos se tapahtuisi, ymmärrys lienee mahdotonta kun se aikuisellekin on osoittautunut vaikeaksi. Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on säädetty että lapsen henkilöä koskevissa asioissa vastuu on vanhemmilla. Millään asetuksella ei tätä voida kumota.

4 § (8.2.2019/190) Huoltajan tehtävät Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi siten kuin 1 §:ssä säädetään. Tässä tarkoituksessa huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista sekä muista henkilökohtaisista asioista. Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen henkilökohtaisessa asiassa, hänen tulee keskustella asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun nähden on mahdollista. Päätöstä tehdessään hänen on otettava huomioon lapsen mielipide ja toivomukset. Huoltajan on kerrottava lapselle lasta koskevista päätöksistä ja muista lapsen elämään vaikuttavista asioista lapsen ikään ja kehitystasoon nähden sopivalla tavalla. Huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa, jollei laissa ole toisin säädetty.

Opettajakunnan tilannetta tarkastellessa on otettava huomioon ensinnäkin ne valtavat paineet jotka rokotusohjelman läpiviemiseen on asetettu. Kuten totesin, on OAJ täysin rinnoin kampanjassa mukana ja ehkä suurin yksittäinen painostusryhmä. Valtamedian ja terveysviranomaisten myönteisyys saa valtaosan opettajista uskomaan että asiassa ei ole mitään arveluttavaa. Sen perusteella mikä opettajien asenne vallitsevaan tilanteeseen on, jakaisin heidät karkeasti kolmeen kategoriaan - sama jako pätenee muuhunkin väestöön; 1. niihin, jotka edellä mainituista syistä sokeasti uskovat asian ”hyvyyteen”ja tarpeellisuuteen, 2. niihin jotka eivät ajattele, vaikka epäilyksiä mielessä onkin. Koska vastauksia ei valtamedian kautta löydy, he ovat luovuttaneet ja ulkoistaneet ajattelun toisille. 3. Sitten on heitä, jotka näkevät ristiriidan virallisen- ja oman totuuden kanssa, ja tiedostavat ongelmat joita rokottamisiin sisältyy mutta eivät uskalla puhua asiasta - tämä ryhmä on valitettavasti kaikkein pienin. Asian ottaminen esille koulun sisällä on lähes mahdotonta ilman että opettaja tulee leimatuksi rokote- vastaiseksi ja rokote- rintaman luopioksi. Teachers for freedom- järjestön puheenjohtaja Leena Fredrickson on saanut paljon viestejä opettajilta jotka pelkäävät puhua asiasta. Yhteiskuntamme ylle heitetty pelon ja sananvapaudettomuuden ilmapiiri sulkee siis tällä hetkellä kaiken dialogin pois. Tämä kanava, eli; teachersforfreedom@protonmail.com on kuitenkin olemassa ja sitä pitäisi saada paremmin esille opettajakunnassa jotta heille jotka ovat alkaneet ajattelemaan olisi mahdollisuus purkautua. Tässä kohden haluankin viestittää että jos olet opettaja ja tunnet kutsun seisoa myös ammatillisesti oikeuksien ja vapauden puolesta, käy liittymässä Telegram ryhmään. Kutsulinkin siihen saa mm. Anna-Maria Heinonen tai @leena.fredriksson kun laittaa viestiä. Teachers for freedom- ryhmän tarkoituksena on kerätä opettajat ympäri Suomen yhteen ja tätä kautta tapahtuu tiedotus ryhmän toiminnasta. Voit tulla mukaan omalla nimelläsi tai täysin anonyymisti. Tässä uusin linkkiyhteys telegram- ryhmään: https://t.me/joinchat/dDIbnFJSJHg5MWY8

Ikäryhmä 12-15- vuotiaat ovat vielä lapsia, silti olisi hyvä ymmärtää että tuon ikäryhmän sisällä tapahtuu paljon kypsymistasossa, niin älyllisesti kuin henkisestikin. 12- vuotias on kokemukseni mukaan vielä lapsuus- ikäinen, kun taas 13-15- vuotias on jo murrosiässä. 15- vuotias alkaa siirtymään nuoren maailmaan ja on myös kognitiivisilta kyvyiltään eri tasolla kuin 12- vuotias. Kun ajatellaan, miten rokotteista voisi puhua tämän ikäryhmän sisällä, olisi hyvä ottaa huomioon miten eri tasoilla lapset ikäryhmän sisällä ovat. 15- vuotias on paremmin kykenevä ymmärtämään selkeästi ilmaistuja tietoja rokotteen hyödyistä ja haitoista, jopa lääketieteellistä argumentaatiota, vaikkakin kuten edellä mainitsin, uuden geenimanipulaatio- tekniikan täydellinen ymmärtäminen lienee vaikeaa ellei mahdotonta jos se on sitä aikuisellekin.

Näkisin, että kaikista näistä ryhmistä; opettajat, oppilaat, vanhemmat, avainasemassa kuitenkin ovat vanhemmat rokotteista puhuttaessa. Kuten sanoin, opettajat elävät itsesensuurin sisällä koulumaailmassa jossa heidän on vaikea avata suutaan. Kysymys kuuluukin, miten saada vanhemmille riittävää ja monipuolista tietoa korona- rokotteista? Myös heille on vastaava kanava olemassa kuin opettajille puhua huolistaan; parentsforfreedom@protonmail.com. Vanhempien on saatava lähettää lapsensa kouluun pelkäämättä, että heidät pelotellaan siellä maski-, hygienia- ja piikkikampanjoinnilla kantamaan sellaista taakkaa, mikä lapselle ei kuulu. Koulun kautta heille on vaikeaa saada muuta tietoa kuin mitä terveysviranomaiset antavat. Koulun terveydenhoitaja pitää huolen”oikean tiedon” välittymisestä vanhemmille ja siitä miten helposti rokotteen voi käydä ottamassa milloin vain (pop- up- periaatteella). Siksi on löydettävä muut keinot ja kanavat, silläkin uhalla että tiedon jakajat leimataan disinformaation levittäjiksi.

Lopuksi vielä muutama sana maskeista ja niiden käytöstä kouluissa. Peruslähtökohta on että kouluissa on ns. vahva maskisuositus, mutta se on edelleen vain suositus – mitään maskipakkoa ei siis Suomessa ole. Kuitenkin käytäntö valitettavasti monin paikoin näyttää olevan että jotkut opettajat painostavat oppilaita käyttämään maskeja. Tähän heillä ei yksinkertaisesti ole oikeutta ja kaikenlainen painostaminen, eristämiset, wilma- merkinnät ym. ovat selkeästi laittomia toimenpiteitä. Jos kuitenkin näin tapahtuu, voi oppilas vedota THL:n omaan ilmoitukseen maskisuosituksista, joka kaikissa tilanteissa on ja pysyy vain suosituksena;

Päivitetty 6.8.2021 THL on antanut kasvomaskisuosituksen, joka on jaettu koronaepidemian eri vaiheisiin. Maskisuosituksessa ovat mukana myös koulut ja oppilaitokset. Suositukset riippuvat siitä, minkälainen koronavirustilanne alueella on. THL suosittelee maskin käyttöä epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa peruskouluissa 6. luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Maskisuositus koskee myös koulukyytejä ja koulumatkoja joukkoliikenteessä. Päätös suositusten antamisesta tehdään paikallisesti tai alueellisesti epidemiologisen tilanteen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että paikalliset ja alueelliset viranomaiset, kuten kunta ja sairaanhoitopiiri päättävät, suositellaanko maskin käyttöä ja missä laajuudessa. Koulutuksen ja opetuksen järjestäjän harkinnassa on, miten suositusta toteutetaan käytännössä. Epidemian eri vaiheita koskevia suosituksia on mahdollista ottaa käyttöön paikallisesti ja alueellisesti missä vaiheessa epidemiaa tahansa.

Suomen perustuslaissa on myös kehollisen koskemattomuuden suoja mainittuna johon kasvomaskin käytön pakottaminen myös kuuluu: Ruumiillinen koskemattomuus on nykyisin korvattu usein termillä henkilökohtainen koskemattomuus, joka on sisällöltään laajempi. Se korostaa ihmisarvoisen kohtelun ja henkilökohtaisen koskemattomuuden läheistä suhdetta. Henkilökohtaisella koskemattomuudella on läheinen yhteys perusoikeusuudistuksen yhteydessä hallitusmuotoon sisällytettyyn yksityiselämän suojaan.

Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

28.8. 2021 Kun taiteesta tuli taidetta ja aika jossa elämme

Taide käsitteenä alkoi muodostua niinkin myöhään kuin renessanssin (1400- 1500-l.) aikakaudella. Taiteen taiteeksi tuleminen silloin tapahtui samaan aikaan kun se alkoi irtaantua sidonnaisuuksista taustavaikuttajiinsa kuten kirkkoon tai mesenaatteihin. Taiteen perusolemuksesta tuli olla vapaa; taiteilijan luomisvoima ei ollut sidottu mihinkään tahoihin ja niiden intresseihin taiteen sisällön suhteen.

Tämän päivän Suomessa tiede- ja kulttuuriministeri vaatii rokote- passia ja pitää ihmisoikeuksien viemistä osalta kansalaisista oikeutettuna. Tämä siksi, jotta hän pääsisi nauttimaan turvallisesti taide-elämyksestä, kuten teatterista. Puuttumatta tässä kohtaa enempää itse rokotteen erittäin arveluttavaan tehoon estää rokotettua saamasta tartuntaa tai levittämästä virusta, haluan keskittyä lyhyesti kysymykseen taide-elämyksen olemuksesta näissä olosuhteissa. Kutsun tällaista yhteiskuntaa totalitarianistiseksi jossa sallitaan vain yksi totuus, jossa sanan- ja mielipiteen vapautta rajoitetaan ja jossa kansalaisia eriarvoistetaan mielivaltaisin perustein.

Viitaten alussa kirjoitettuun kysynkin; miten taide jonka luonne on olla vapaa ja omaehtoinen, istuu ministeri Kurvisen ajamaan ehdolliseen taide-elämykseen? Teatteriesitys josta ministeri haluaa osalliseksi, edustaa silloin tahtomattaan tai tahtoen tahoja, joiden intresseissä on luokitella ja eriarvoistaa kansalaisia ja pitää yllä yhteiskunnassa yhden ainoan totuuden illuusiota. Taitelijan, tässä tapauksessa näyttelijän, suu puhuu tahtomattaan tai tahtoen sen suulla johon hän ja hänen esityksensä on sidoksissa; tuskinpa esityksessä sallitaan ”foliohattujen” näkemyksiä, muutoin kuin ehkä asettaen ne naurunalaiseksi. En voi nähdä asetelmaa mitenkään muutoin kuin että taiteilija on alistettu totalitarianistisen yhteiskunnan pelisäännöille ja hänen taiteilijan vapautensa on sekin pelkkä illuusio. Kysymyksessä on kaunistelematta demokraattisen yhteiskunnan ja sen mukana myös taiteen rappio.

Totalitarianismissa luovuus tuhotaan tuomitsemalla ihmisten omat ajatukset ja näkemykset vääriksi ja vaarallisiksi. Luovuus on itse asiassa tällaisen yhteiskuntajärjestelmän vihollinen. Jos on taide- ja tapahtuma-alaa kurjistettu järjettömillä rajoitustoimilla tähän saakka, en pidä sen tulevaisuuttakaan kovin ruusuisena hallituksen kaavailemissa olosuhteissa. Ei käy lainkaan kateeksi esiintyviä taiteilijoita joiden näennäinen vapaus harjoittaa ammattiaan sisältää suuren eettisen ongelman sekä itse taiteen perusolemuksen taantuman takapajuiseksi ja hengettömäksi. Toivotan ministerille nautinnollisia teatteri- elämyksiä.

Eric Clapton ei halua esiintyä rokotepassia vaativissa tilaisuuksissa

Muusikko Eric Clapton puhuu rokotteista saamistaan vakavista terveysongelmista, eikä halua esiintyä tilaisuuksissa joissa rokotepassi vaaditaan.

Rokotevaurioita saaneiden avunpyyntö

Nämä ihmiset eivät ole vain numeroita tilastoissa. He kertovat myös osaltaan siitä miten järjetön eriarvoistamisen vaatimus terveyspassin keinoin on; ota osaa kokeelliseen rokotetestiin ja sen mukanaan tuomiin mahdollisiin riskitekijöihin tai menetät ihmisoikeutesi.

https://tokentube.net/v/3418001893/Rokotevaurion-saaneiden-avunpyynt%C3%B6-WE-WANT-TO-BE-HEARD

15.8. 2021 Omatunto vastaan virallinen totuus

Tässä kirjoituksessa haluan valottaa sitä tapahtumien ketjua joka pakotti minut eroamaan virastani kuvataiteen opettajana yhteiskoulussa ja lukiossa. Olen toiminut virassani vuodesta 92- alkaen. Opetan oppiainetta jonka perusfilosofia on itselleni alusta alkaen ollut luottaa omiin ajatuksiin, omiin ideoihin ja uskaltaa niitä ilmaista haluamallaan tavalla. Ilolla olen voinut tähä saakka niitä luokassani toteuttaa ja saanut iloa oppilaitteni uskalluksesta ilmaista itseään. Näin tähän asti, kunnes iski koronapsykoosi. Kun lähdin toteuttamaan sen suhteen itse oppejani ja aloin muodostamaan omaa käsitystäni asiasta, huomasin olevani poikkiteloin virallisen, yhden ainoan totuuden kanssa. En kyennyt allekirjoittamaan myöskään viranomaisten linjaa tämän "yleisvaarallisen tartuntataudin" ehkäisemisen suhteen. Kuitenkin jouduin mukautumaan sen monilta osin järjettömiltä tuntuviin ehkäisy- toimenpiteisiin. Suojakäsineet ja välineiden desinfiointi muuttuivat vahvan suosituksen kasvomaskeihin, turvaväleihin ja etäopetuksiin. Nämä tilanteessa jossa paikkakunnalla ei esiintynyt edes yhtä ainutta tartuntaa. Sitten alkoi kuulua puheita rokotuskattavuudesta jonka avulla saataisiin ns. laumasuoja. Alkoi myös nousta esiin ehdotuksia rokotuspassista. Nämä siinä tilanteessa kun nuorempi väestö ei kuulunut edes riskiryhmään ja heidän oli käytännössä mahdotonta saada vakavaa virustartuntaa. Maan kokonaiskuolleisuudessa ei myöskään näkynyt minkäänlaista poikkeavuutta normaalista. Mieleni askarteli kysymyksen kanssa; olenko minä järjiltäni kun en näe mitään järkeä kaikessa vai onko muu maailma mennyt järjiltään? Joka tapauksessa koulun arjen oli pyörittävä näissä puitteissa ja minun sen mukana mikäli aioin pysyä toimessani. Viimeinen pisara tähän järjettömyyksien ketjuun tuli kun alettiin rokottamaan oppilaita joiden oma immuniteetti olisi ollut kyllin vahva ilman mitään kokeellista injektiota. Koin että olin yhä pahemmin ristiriidassa omantuntoni ja järkeni kanssa. Tietäen rokotteeseen liittyvät riskit; mahdolliset vakavat haittavaikutukset mahdollisine kuolemineenkin, puhumattakaan pidemmän aikavälin vielä tuntemattomista haittatekijöistä, olin mahdottoman tilanteen edessä; pysyäkö yhä hiljaa ja siten hyväksyä tämä kaikki. Onhan niin, että jos vaikka näet jotain kiusattavan, muttet puutu siihen mitenkään, olet osallistunut myös itse kiusaamiseen. Sama asetelma oli nyt edessäni. Minun oli tehtävä ratkaisu, kummalle puolen asettua. Päätin kuunnella sydämeni ääntä ja jakaa luokkani huoltajille ja oppilailleni faktatietoa ja tilastoja rokotteeseen liittyvistä kyseenalaisista seikoista. Jos halutaan nähdä niissä valtamedian määrittelemää dis-informaatiota, on se jo pahaa tahtoa. Jos oppilaani, yksikin, olisi joutunut noihin Fimean tilastoihin, en olisi antanut itselleni anteeksi. Päätös oli siten selkeä, tuli mitä tuli. Ja niinhän siitä tulikin. Siinä vaiheessa kun kaupungin ja koulun johdossa asiasta syntyi kohu ja julkinen nootti koulun sisällä, olin saanut tarpeekseni kompromisseista sydämeni kanssa ja ymmärsin ettei työ vastannut, eikä tulisi vastaamaan enää sille asettamiani ihanteita. Irtisanoutuminen oli vapautuminen siitä rattaistosta joka soti järkeäni ja sydäntäni vastaan. Samaan aikaan "jymyjuttuni" kanssa otsikoihin muuten pääsi Pirkanmaan ylilääkärin vetoomus lasten rokottamisten lopettamisesta, perusteluna että rokotteen haitat ovat hyötyjä suuremmat https://www.aamulehti.fi/pirkanmaa/art-2000008185954.html. Olen saanut paljon positiivista palautetta teostani sen vastapainoksi mitä media siitä uutisoi kysymättä minun näkökulmaani asiaan lainkaan. Sisälläni on nyt rauha ja uskon yhä noihin luovuuden perustekijöihin, kannan niitä sydämessäni tässä yhteiskunnassa joka on yhä päättäväisemmin menossa kohden totalitarianismia; vapaus voittakoon; liberte, egalite, fraternite!

wilma- viestini huoltajille

Hei, Tässä vähän infoa luokanvalvojalta koskien lasten korona- rokotuksia jotka ovat käynnistymässä. Koen velvollisuudekseni informoida laajemmin rokotteista, myös niiden mahdollisista haitoista, koska kysymyksessä ei ole ihan tavallinen rokote. Mielestäni huoltajan on hyvä tietää niistä etukäteen ja ottaa tarvittaessa myös vastuu, vaikkakin 12 vuotiaan katsotaan olevan kypsä itse tekemään päätöksen. Olen tiedottanut rehtoria jotta tieto koteihin rokotteiden antamis- ajankohdasta menisi, eli siitä pitäisi tulla tieto huoltajalle. Toivon siis harkintaa, periaatteella "parempi katsoa kuin katua". Tarkoitukseni ei ole manipuloida vaan vain informoida . Toivotan hyvää alkavaa lukuvuotta yhteistyöterveisin. 

https://pelastetaanlapset.fi/vetoomus/

T. Luna Lehikoinen

15.8. 2021 Massapsykoosi - aikamme sairaus?

Massapsykoosi on läpi yhteiskunnan leviävä mielisairaus jolle on tyypillistä todellisuuden tajun katoaminen ja jota lietsoo pelko. Psykoosi on mielen sairaus, massapsykoosissa tämä sairaus leviää samaan tapaan kuin virus. Poikkeuksena on että tämä virus käyttää leviämiskeinonaan kaikkialle yltäviä tiedotusvälineitä. Historian saatossa tyyppillisiä esimerkkejä psykoosin leviämisestä ovat noitavainot ja totalitarianistiset yhteiskuntajärjestelmät. Massapsykoosissa hulluudesta tulee normi ja harhaiset uskomukset leviävät kulovalkean tavoin. Tyypillisesti joukkoihin leviävä mielisairaus käyttää keinonaan mielikuvia ja assosiaatioita eli mielleyhtymiä. Kaikkiin massapsykoosin assosiaatio- ketjuihin liittyy oleellisesti pelko. Ilman pelkoa ei tämänkaltainen virus voisi elää hetkeäkään. Aikamme on hyvin otollinen massapsykoosin synnylle, sillä aikamme ihminen ei kyseenalaista enää maailmaa; media tarjoilee kaikki vastaukset valmiina. Totalitarianistiset järjestelmät ovat aina käyttäneet massapsykoosin ylläpitämiseksi propagandaa. Tyypillistä propagandalle on että se vetoaa tunteisiin, hyödyntää pelkoa ja vetoaa sosiaaliseen vastuuseen. Ne jotka eivät ota osaa kollektiiviseen vastuunkantoon, ovat yhteiskunnan vihollisia. Myös tähän asetelmaan liittyy siis oleellisesti pelko. Pelko estää aivotoimintojen normaalin käytön, se on myös kaikkein tehokkain luovuuden esto. Totalitarianistisessa yhteiskunnassa luovuus on tyrehtynyt, tällaisessa yhteiskunnassa luovuudelle ei ole käyttöä. Koska luovaan ajatteluun kuuluu kyseenalaistaminen ja lähtökohtainen ajatus ettei ole yhtä ainoaa totuutta, on se siten vaaraksi massapsykoosia ylläpitäville auktoriteeteille.

"Todellakin, on yhä ilmeisempää että ei nälänhätä, maanjäristykset, eivät mikrobit eikä syöpä, vaan ihminen itse on se joka on vaarallisin uhka itselleen, siitä yksinkertaisesta syystä että ei ole olemassa riittävää suojausta psyykkistä epidemiaa vastaan - joka on moninkertaisesti vaarallisempi kuin pahin luonnonkatastrofi". Carl Jung

"Totalitarianistiset systeemit 1900- luvulla edustavat eräänlaista kollektiivista psykoosia. Joko vähitellen tai äkillisesti, järki ja yleisinhimillinen säädyllisyys ja kohtuus, eivät enää ole mahdollisia sellaisessa järjestelmässä. On vain kokonaisvaltainen terrorin ilmapiiri ja "vihollisen" kuviteltu olemassaolo keskuudessamme. Siten yhteiskunta kääntyy itseään vastaan valtaapitävien auktoriteettien yllyttämänä".  Juust Meerloo

Totalitarianistisessa yhteiskunnassa "Rikokset joita yksilö yksin ei koskaan suorittaisi ovat helposti toteutettavissa ryhmän osana". Carl Jung

Ihmisoikeusaktivisti Henna Marian puhe aivopesusta ja massapsykoosista

Mielen hallintaa pelolla

Korona- propagandaan liittyy paljon pelon ja uhan ilmapiirin hyödyntämistä.

Miten yksilön ja yhteisön psyyke rikotaan ja uudelleen muokataan.

Tässä linkki Bidermanin 1956 laatimaan metodiin aivopesusta ja kidutuksesta, johon Henna Maria viittaa. Kuulostaako tutulta tähän aikaan siirrettynä? 

https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/departmentsubject/socialwork/documents/eshe/Bidermanschartofcoercion.pdf

Tässä myös aiheeseen liittyvä video

Hieronymus Bosch: yksityiskohta triptyykistä "Himojen puutarha, 1503-1515